Skip to Content
Home

Cerca

Projectes d'enginyeria

Instafoc Barcelona disposa de servei de consultoria d'enginyeria propi per cobrir les necessitats dels nostres clients. Des d'aquest departament assessorem tècnicament enginyeries i despatxos d'arquitectura i també elaborem projectes per al client final estant especialitzats en confeccionar, dirigir i executar projectes elèctrics, contra incendis, de ventilació i seguretat així com llicències d'activitat i ambientals tant per a empreses i indústries com per a les comunitats de propietaris. Els principals serveis d'enginyeria que oferim són els següents:

Instal.lacions contra incendi i de seguretat.

 •  Assessorament tècnic en sistemes contra incendi tant activa com passiva oferint la solució òptima menys costosa.
 •  Disseny d'instal lacions de detecció d'incendi intel ligents.
 •  Disseny d'instal lacions de CCTV i control d'accessos.
 •  Disseny d'instal • lacions d'extinció automàtica i xarxes de ruixadors .
 •  Càlcul de xarxes d'abastament d'aigua contra incendis i BIEs.
 •  Elaboració d'estudis de senyalització de vies d'evacuació, lluminària d'emergència.
 •  Elaboració de plans d'emergència.
 •  Elaboració de plans d'autoprotecció.

Instal·lacions elèctriques

 •  Disseny, execució i direcció de projectes elèctrics de baixa i mitja tensió.
 •  Projectes de legalització de noves instal.lacions elèctriques davant les entitats d'inspecció i control.
 •  Legalització d'antigues instal.lacions elèctriques que no disposen d'autorització.

Ventilació

 •  Disseny i execució d'instal lacions de ventilació així com càlcul de cabals, conductes, tipus motors i maniobres.
 •  Disseny d'instal lacions de sobre pressió i evacuació de fums en cas d'incendi mitjançant exutoris.
 •  Integració del sistema de ventilació amb la instal lació elèctrica i contra incendis.

Altres tipus de projectes.

 •  Estudis sonomètrics i projectes acústics.

Per a més informació demani pressupost aquí. També pot dirigir les seves consultes a Albert del Pozo.